Máy bơm giếng khoan Pentax 6S

Máy bơm giếng khoan Pentax 6S là dòng bơm giếng khoan có đường kính giếng 6”. Đây là dòng máy bơm giếng khoan thường được dùng để khai thác nguồn nước cho các khu công nghiệp, bơm nước giếng khoan ở vùng nông thôn, vùng miền núi. Để mọi người hiểu thêm về dòng bơm này hãy cùng http://maybomgiengkhoan.vn qua bài viết […]