Máy bơm giếng khoan Pentax 6S-70

Mô tả chi tiết Bảng tra máy bơm Pentax 6S-70 (kiểu thả) Bảng tra kích thước máy bơm: