Máy bơm giếng khoan Pentax 4S

Mô tả chi tiết Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của máy bơm giếng khoan Pentax 4S Bảng thông số chi tiết kích thước của máy bơm giếng khoan Pentax 4S Biểu đồ lưu lượng cột áp của máy bơm giếng khoan Pentax 4S Mô tả kỹ thuật : -Model : Pentax 4S -Lưu lượng Max:400 l/p -Tổng cột […]