Máy bơm nước chìm giếng khoan, máy bơm hỏa tiễn chất lượng – Máy bơm giếng khoan MASTRA 4 INCH

Máy bơm giếng khoan MASTRA 4 INCH
 • Tên sản phẩm:

  Máy bơm giếng khoan MASTRA 4 INCH


 • Mã Sản Phẩm: MASTRA 4 INCH
 • Giá:Liên Hệ
 • Bảo Hành:
 • Liên Hệ: 0906 222 114
  Mô tả chi tiết

  Máy bơm giếng khoan MASTRA 4 INCH có các vòng bi bằng gốm hoặc cao su, khớp nối sản xuất theo quy định NEMA

  Máy bơm giếng khoan MASTRA 4 INCH

  – Bảng thông số kỹ thuật –

  LOẠI MOTOR Ba Đơn Q Công suất DN
  US.GPM 0 1.3 2.6 4.0 5.3 6.6 7,9 9.2
  50Hz Năng giai đoạn giai đoạn m3/h 0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1
  380V 220V l / phút 0 5 10 15 20 25 30 35
  HP Kw Một Một μF VC H
  m
  Tổng đầu trong mét
  R95-S-08 0.5 0,37 1.8 3.6 15 450 71 68 67 63 59 50 46 35 30mm
  G1 ¼ “
  R95-S-12 0,75 0,55 2 4.8 20 450 100 94 90 88 85 73 68 48
  R95-S-14 1 0,75 2.5 6.3 30 450 122 119 113 105 98 90 80 60
  R95-S-16 1.5 1.1 3.4 8,6 40 450 140 136 132 124 115 104 90 73
  R95-S-22 2 1.5 4.4 10 50 450 192 187 180 170 158 145 124 100
  R95-S-28 3 2.2 6.2 14 60 450 244 235 229 218 203 185 158 130
  R95-S-32 3 2.2 6.2 14 60 450 265 248 240 233 224 195 182 128
  R95-S-40 4 3 8.3 332 312 300 292 280 244 228 160
  LOẠI MOTOR Ba Đơn Q Công suất DN
  US.GPM 0 4.4 6.6 7,9 8,8 11.0 13.2 15.4
  50Hz Năng giai đoạn giai đoạn m3/h 0 1 1.5 1.8 2 2.5 3 3.5
  380V 220V l / phút 0 17 25 30 33 42 50 58
  HP Kw Một Một μF VC H
  m
  Tổng đầu trong mét 30mm
  G1 ¼ “
  R95-A-06 0.5 0,37 1.8 3.6 15 450 50 45 38 36 34 30 24 12
  R95-A-08 0,75 0,55 2 4.8 20 450 62 60 58 56 50 45 40 30
  R95-A-12 1 0,75 2.5 6.3 30 450 95 91 89 83 80 65 56 42
  R95-A-16 1.5 1.1 3.4 8,6 40 450 132 118 116 113 109 85 75 55
  R95-A-20 2 1.5 4.4 10 50 450 170 155 146 140 137 120 102 78
  R95-A-30 3 2.2 6.2 14 60 450 240 225 215 207 200 175 145 107
  R95-A-40 4 3 8.3 313 292 282 266 250 220 180 135
  R95-A-50 5.5 4 10.3 375 360 340 321 310 276 230 170
  R95-A-60 7,5 5.5 14 468 450 420 390 372 330 300 234
  R95-A-65 7,5 5.5 14 507 488 455 423 403 358 325 254
  LOẠI MOTOR Ba Đơn Q Công suất DN
  US.GPM 0 8,8 13.2 15.4 17,6 19,8 22 24,2
  50Hz Năng giai đoạn giai đoạn m3/h 0 2 3 3.5 4 4.5 5 5.5
  380V 220V l / phút 0 33 50 58 67 75 83 92
  HP Kw Một Một μF VC H
  m
  Tổng đầu trong mét 40mm
  G1 ½ “
  R95-VC-06 0,75 0,55 2 4.8 20 450 46 42 38 36 32 30 25 20
  R95-VC-09 1 0,75 2.5 6.3 30 450 63 58 55 50 48 40 36 29
  R95-VC-12 1.5 1.1 3.4 8,6 40 450 86 80 76 68 64 56 48 38
  R95-VC-16 2 1.5 4.4 10 50 450 115 105 101 90 85 75 64 51
  R95-VC-20 3 2.2 6.2 14 60 450 150 142 130 120 107 98 85 75
  R95-VC-24 4 3 8.3 175 170 152 148 138 120 100 88
  R95-VC-28 4 3 8.3 210 195 178 168 150 138 120 100
  R95-VC-37 5.5 4 10.3 268 255 230 210 190 168 138 105
  R95-VC-50 7,5 5.5 14 370 350 330 305 280 250 215 165
  R95-VC-60 10 7,5 18,5 438 420 378 348 330 288 240 180
  R95-VC-70 10 7,5 18,5 511 490 441 406 385 336 280 210
  LOẠI MOTOR Ba Đơn Q Công suất DN
  US.GPM 0 4.4 8,8 13.2 17,6 22 26,4 30,8
  50Hz Năng giai đoạn giai đoạn m3/h 0 1 2 3 4 5 6 7
  380V 220V l / phút 0 17 33 50 67 83 100 117
   HP Kw Một Một μF VC H
  m
  Tổng đầu trong mét 40mm
  G1 ½ “
  R95-BF-06 1 0,75 2.5 6.3 30 450 46 45 43 42 40 35 28 20
  R95-BF-09 1.5 1.1 3.4 8,6 40 450 71 66 65 62 59 52 41 28
  R95-BF-11 2 1.5 4.4 10 50 450 82 81 79 77 71 62 51 34
  R95-BF-13 2 1.5 4.4 10 50 450 96 94 93 90 83 73 58 40
  R95-BF-18 3 2.2 6.2 14 60 450 127 124 121 113 108 92 83 50
  R95-BF-23 4 3 8.3 168 165 162 160 146 128 102 68
  R95-BF-32 5.5 4 10.3 232 228 215 208 201 176 140 94
  R95-BF-40 7,5 5.5 14 290 282 275 270 251 220 175 117
  R95-BF-56 10 7,5 18,5 381 375 368 356 331 289 231 155
  LOẠI MOTOR Ba Đơn Q Công suất DN
  US.GPM 0 8,8 17,6 26,4 30,8 35,2 39,6 44
  50Hz Năng giai đoạn giai đoạn m3/h 0 2 4 6 7 8 9 10
  380V 220V l / phút 0 33 67 100 117 133 150 167
   HP Kw Một Một μF VC H
  m
  Tổng đầu trong mét 50mm
  G2 “
  R95-DF-04 1 0,75 2.5 6.3 30 450 30 28 25 22 19 18 15 13
  R95-DF-06 1.5 1.1 3.4 8,6 40 450 43 41 38 34 31 28 23 18
  R95-DF-08 2 1.5 4.4 10 50 450 56 54 52 44 40 35 32 26
  R95-DF-13 3 2.2 6.2 14 60 450 89 87 84 73 63 60 48 40
  R95-DF-17 4 3 8.3 123 118 112 100 93 84 72 59
  R95-DF-20 4 3 8.3 140 133 125 115 99 90 80 65
  R95-DF-24 5.5 4 10.3 165 158 153 130 119 107 94 80
  R95-DF-30 7,5 5.5 14 210 200 183 169 150 140 115 98
  R95-DF-35 10 7,5 18,5 244 235 220 200 180 171 140 118
  LOẠI MOTOR Ba Đơn Q Công suất DN
  US.GPM 0 22 30,8 35,2 44 52,8 61,6 70,4
  50Hz Năng giai đoạn giai đoạn m3/h 0 5 7 8 10 12 14 16
  380V 220V l / phút 0 83 117 133 167 200 233 267
  HP Kw Một Một μF VC H
  m
  Tổng đầu trong mét 50mm
  G2 “
  R95-MA-03 1 0,75 2.5 6.3 30 450 17 15 14 13 11 10 9 7
  R95-MA-04 1.5 1.1 3.4 8,6 40 450 30 24 20 17 15 14 13 11
  R95-MA-07 2 1.5 4.4 10 50 450 45 35 30 29 26 23 20 16
  R95-MA-10 3 2.2 6.2 14 60 450 62 51 46 44 39 34 29 23
  R95-MA-13 4 3 8.3 82 70 64 61 56 50 46 35
  R95-MA-17 5.5 4 10.3 110 92 85 82 75 65 55 45
  R95-MA-22 7,5 5.5 14 140 120 113 109 100 90 79 61
  R95-MA-28 10 7,5 18,5 180 155 145 142 130 117 102 83
  LOẠI MOTOR Ba Đơn Q Công suất DN
  US.GPM 0 26,4 39,6 52,8 61,6 70,4 79,2 88
  50Hz Năng giai đoạn giai đoạn m3/h 0 6 9 12 14 16 18 20
  380V 220V l / phút 0 100 150 200 233 267 300 333
  HP Kw Một Một μF VC H
  m
  Tổng đầu trong mét 50mm
  G2 “
  R95-DG-04 2 1.5 4.4 10 50 450 25 21 19 17 16 14 13 11
  R95-DG-07 3 2.2 6.2 14 60 450 45 35 32 30 28 25 22 19
  R95-DG-10 4 3 8.3 55 50 47 44 40 36 33 28
  R95-DG-14 5.5 4 10.3 83 72 66 60 56 50 43 36
  R95-DG-18 7,5 5.5 14 98 89 81 78 71 63 55 46
  R95-DG-21 10 7,5 18,5 125 112 100 93 84 75 66 56
  R95-DG-24 10 7,5 18,5 145 130 118 110 104 91 84 72

  Nhằm giúp chúng tôi ngày càng hoàn thiện, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, chúng tôi rất mong Quý Khách hàng gửi đến chúng tôi những ý kiến nhận xét thẳng thắn và chân thành nhất, xuất phát từ trải nghiệm thực tế của Quý Khách hàng khi sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Máy Bơm Giếng Khoan. Chúng tôi đánh giá cao thiện chí đóng góp ý kiến của Quý Khách hàng và xem những ý kiến này là những thông tin quý báu để khắc phục những thiếu sót. Quý Khách hàng vui lòng điền thông tin cào các ô bên dưới và gửi về cho chúng tôi.

  0 Comments

  You can be the first one to leave a comment.

  Leave a Comment

   

  You must be logged in to post a comment.

  Hướng dẫn mua hàng tại ...
 • Share this post:
 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • Digg
Hãy để lại ý kiến đóng góp của bạn cho từng sản phẩm của máy bơm nước nhé.

Máy bơm chìm giếng khoan cùng hãng