Máy bơm nước chìm giếng khoan, máy bơm hỏa tiễn chất lượng – Máy bơm giếng khoan ebara